ประธานพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้ผู้ประสบอัคคีภัย

วันที่ 2 กันยายน 2565 เวลา 14.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ / ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัด มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ/รองประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัด เป็นประธานพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้ผู้ประสบอัคคีภัย เนื่องจากเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565 เวลาประมาณ 23.00 – 00.00 น. ได้เกิดอัคคีภัย บริเวณบ้านเลขที่ 63 บ้านยางกุด หมู่ที่ 5 ตำบลหมากเขียบ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ทำให้บ้านเรือนที่อยู่อาศัยประจำได้รับความเสียหายทั้งหลังและทรัพย์สินอื่นๆได้รับความเสียหายมีผู้บาดเจ็บ 1 ราย(ขาหัก)ไม่มีผู้เสียชีวิตแต่อย่างใดมูลค่าความเสียหายประมาณ 360,000 บาท มีนางอรปภา สุวรรณสุข อายุ 41 ปี เป็นเจ้าของบ้าน
ด้วยเหตุดังกล่าว พร้อมกันนี้ได้มีหน่วยงานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในครั้งนี้ มอบเงินและสิ่งของ ดังนี้
1. สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ
2. ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดศรีสะเกษ
3. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ
4.สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ
5. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมอบถุงเครื่องอุปโภคบริโภคของชมรมนุ่งผ้าไทยใส่บาตรจังหวัดศรีสะเกษ

  1. องค์การบริหารส่วนตำบลหมากเขียบ
  2. ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองศรีสะเกษ สำนักงานเกษตรอำเภอสำนักงานท้องถิ่นอำเภอ ผู้นำชุมชนและผู้มีจิตใจช่วยเหลือมอบเงินให้แก่ ประสบอัคคีภัย
    โดยมีนางพวงทอง วิรารัตน์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ นายคมป์ สังข์วงษ์ นายอำเภอเมืองศรีสะเกษ ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ประชาสัมพันธ์จังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหมากเขียบ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม.ชรบ.และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องร่วมดังกล่าว ณ บ้านเลขที่ 63 บ้านยางกุด หมู่ที่ 5 ตำบลหมากเขียบ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2