เปิดงานเทศกาลส้มโอตาโกนและของดีอำเภอเมืองจันทร์ ประจำปี 2565

วันที่ 2 กันยายน 2565 เวลา 10.30 – 12.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ประธานเปิดงานเทศกาลส้มโอตาโกนและของดีอำเภอเมืองจันทร์ ประจำปี 2565 เพื่อประชาสัมพันธ์และเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะส้มโอซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของอำเภอ มีกิจกรรม ประกอบด้วย
– เยี่ยมชมบูธการจัดจำหน่ายของเกษตรกรและผู้ประกอบการในพื้นที่
– มอบรางวัลการประกวดส้มโอสวยและรสชาติดีพันธุ์ขาวแตงกวา พันธุ์ขาวน้ำผึ้ง พันธุ์ทับทิมสยาม พันธุ์ทองดี
– มอบรางวัลการประกวดส้มโอลูกใหญ่
มี พระมหาคำ ปรกฺกโม รองเจ้าคณะอำเภอเมืองจันทร์ นายพศิน ทาศิริ นายอำเภอเมืองจันทร์ วัฒนธรรมจังหวัด เกษตรจังหวัด เกษตรและสหกรณ์จังหวัด แรงงานจังหวัด ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด หัวหน้าสำนักงาน ปภ.จังหวัด ประชาสัมพันธ์จังหวัด ผอ.สวท.จังหวัด ผอ.ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพเยาวชนจังหวัด ผู้แทนนายอาสพลธ์ สรรณ์ไตรภพ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษ เขต 7 ประธานหอการค้าจังหวัด ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ปกครองท้องที่ ผู้ประกอบการ เกษตรกร และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม ณ บ้านตาด หมู่ที่ 6 ตำบลตาโกน อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2