เปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพด้านการเงินบัญชีและพัสดุ สำหรับบุคลากร

วันที่ 1 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายนพ พงศ์ผลาดิสัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ประธาน เปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพด้านการเงินบัญชีและพัสดุ สำหรับบุคลากรโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ณ ห้องประชุมศรีลำดวน 3 โรงแรมศรีลำดวน อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2