เปิดงาน “มาตุ้มมาโฮม ฉลองโดมโรงเรียน” โดยโรงเรียนกำแพง

วันที่ 1 กันยายน 2565 เวลา 19.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดงาน “มาตุ้มมาโฮม ฉลองโดมโรงเรียน” โดยโรงเรียนกำแพง ร่วมกับคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนกำแพง สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนกำแพง สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนกำแพง ชมรมครูและบุคลากรโรงเรียนกำแพง จัดกิจกรรมเพื่อการกุศล ในการก่อสร้างโดมโรงเรียนแห่งนี้ เพื่อใช้สำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนและการรองรับการจัดกิจกรรมต่างๆ ซึ่งได้จัดกิจกรรมระดมทุนเรื่อยมาตั้งแต่ปี 2563 จนถึงปัจจุบัน
โดยมี นายศราวุธ ทรงโฉม นายอำเภออุทุมพรพิสัย วัฒนธรรมจังหวัด โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด นายกเทศมนตรีตำบลกำแพง ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ปกครองท้องที่ นายกสมาคมผู้ปกครองและครู นายกสมาคมศิษย์เก่าชมรมครูและบุคลากรเก่า ศิษย์เก่าทุกรุ่น ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนกำแพง ผู้มีอุปการคุณ ผู้มีจิตศรัทธา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน ณ โรงเรียนกำแพง ตำบลกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2