ประชุมกับคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐกิจการชายแดนไทยยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วันที่ 1 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐกิจการชายแดนไทยยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การประชุมมีประเด็นอาทิ นโยบายและการดำเนินการในการปรับมาตรการผ่านเข้า-ออกและการป้องกันโรค สำหรับผู้เดินทางผ่านด่านชายแดนไทยต่างๆ สถานะของด่านชายแดนไทยสถิติหรือข้อมูลในภาพรวมการเดินทางเข้า-ออกบริเวณด่านชายแดนต่างๆและปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขในการดำเนินการที่ผ่านมาตลอดจนข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะของหน่วยงาน
โดยมีผู้แทนปลัดจังหวัด ผู้แทนรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด (ฝ่ายทหาร) ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัด ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้แทนนายอำเภอภูสิงห์ ผู้แทนนายด่วนศุลกากรช่องสะงำ และส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2