เปิดการฝึกศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดศรีสะเกษ กรณีอุทกภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 เวลา 09.30 – 12.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ/ผู้อำนวยการจังหวัด เป็นประธานเปิดการฝึกศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดศรีสะเกษ กรณีอุทกภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปยังศูนย์ EOC อำเภอ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting โดยการจำลองสถานการณ์ฝึกศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดศรีสะเกษกรณีอุทกภัย จากองค์ประกอบพื้นที่ แหล่งน้ำ และเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้น ลำดับเหตุการณ์ตั้งแต่การคาดการณ์สถานการณ์ การประสานความช่วยเหลือ การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ จนสถานการณ์อุทกภัยคลี่คลาย ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเข้าใจถึงกลไกการปฏิบัติงานร่วมกันเมื่อเกิดสถานการณ์ รวมทั้งยกระดับการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในทุกด้าน
โดยมี นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พันเอก วัชรพล คันธา รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดศรีสะเกษ(ท) หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ประชาสัมพันธ์จังหวัด ประมงจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัด ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัด นายอำเภอทุกอำเภอ ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ผู้แทนจาก มทบ.25 ผู้แทนจากศูนย์ ปภ.เขต 13 อุบลราชธานี หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มูลนิธิ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดศรีสะเกษ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2