พิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

วันที่ 31 สิงหาคม 2565 เวลา 10.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ตามโครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่า มีกิจกรรม ประกอบด้วย
– การมอบต้นไม้ให้ผู้ปกครองท้องที่และท้องถิ่น
– ปลูกต้นไม้
– ปล่อยปลาลงสู่แหล่งน้ำ
โดยจัดกิจกรรมในบริเวณพื้นที่สังเวชนียสถานจำลองป่าโคกห่องหนองกัญชา เนื้อที่ประมาณ 9 ไร่ และได้รับความอนุเคราะห์ต้นไม้จากสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 2,000 ต้น เพื่อนำมาปลูกและแจกจ่ายให้กับราษฎรในพื้นที่อำเภอโนนคูณ และพื้นที่ใกล้เคียง
มี พระครูภาวนาอุดมคุณ เจ้าอาวาส วัดเขาวันชัยเนาวรัตน์ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยคณะสงฆ์เข้าร่วมพิธี
โดยมี นายธานนท์ โสภิตชา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด นายภัทรพล สารการ นายอำเภอโนนคูณ ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ศรีสะเกษ ผู้แทนปลัดจังหวัด ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัด ผู้แทนนายอำเภอเบญจลักษ์ หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ปกครองท้องที่ จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธี ณ บริเวณพื้นที่สังเวชนียสถานจำลองป่าโคกห่องหนองกัญชา ตำบลโนนค้อ อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2