ลงพื้นที่เป้าหมายที่พัฒนาโดดเด่น (Best Practice) การขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ ประเด็นวาระ 365 วัน ศรีสะเกษขับขี่ปลอดภัย”

วันที่ 31 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ลงพื้นที่เป้าหมายที่พัฒนาโดดเด่น (Best Practice) การขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ ประเด็นวาระ 365 วัน ศรีสะเกษขับขี่ปลอดภัย” ที่ประชุมได้นำเสนอการขับเคลื่อนวาระจังหวัดบนเส้นทางของการพัฒนาที่ยั่งยืนประเด็นวาระ365วันศรีสะเกษขับขี่ปลอดภัย ระดับอำเภอนำเสนอการขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่โดยนำศปถ.อบต.กุดเสลา และนำเสนอผลงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.กระแซง(พื้นที่เป้าหมายที่พัฒนาโดดเด่น (BeSt Practicea))
ทั้งนี้ ประธานในที่ประชุมได้เน้นย้ำมาตรการการสวมหมวกกันน็อค 100%
จากนั้น ร่วมสาธิตเมืองจราจรปลอดภัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.กระแซง
โดยมี นายอำเภอกันทรลักษ์ ผู้แทน หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ ปลัดอำเภอแทนนายอำเภอ ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้แทนศึกษาธิการจังหวัด ผู้แทนแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ผู้กำกับการสถานีตำรวจ ผู้จัดการบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจาก รถยนต์จำกัดสาขาศรีสะเกษ เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านร่วมดังกล่าว ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกระแซง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2