การประชุมคณะทำงานส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 31 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธาน การประชุมคณะทำงานส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด ครั้งที่ 2/2565 ภายใต้ การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล(คทช.) เพื่อให้เกษตรกรที่ได้รับการจัดสรรที่ดินใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์ที่สุด และประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพทำการเกษตร มีรายได้เลี้ยงครอบครัว และมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น สามารถช่วยลดปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรได้ระดับหนึ่ง โดยการบูรณาการขับเคลื่อนงานกับทุกภาคส่วน
การจัดประชุมฯ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด
โดยมี สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทน กอ.รมน.จว.ศรีสะเกษ ผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนนายอำเภอ และคณะทำงานฯ ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมพิทยาลงกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2