ประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 8/2565

วันที่ 30 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 8/2565 การประชุมดังกล่าวได้มีการพิจารณาและขอความเห็นชอบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล อาทิ เช่น แต่งตั้ง โอน ย้าย ของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ และที่เกี่ยวข้อง
โดยมีผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด ผู้แทนปลัดจังหวัด ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเป็นคณะกรรมการดังกล่าวเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมห้องรับรองสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ชั้น 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2