พิธีมุทิตาจิตแก่นักเรียนสามเณรผู้สอบได้เปรียญธรรมประโยค 1-2

วันที่ 30 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานพิธีมุทิตาจิตแก่นักเรียนสามเณรผู้สอบได้เปรียญธรรมประโยค 1-2 และทอดผ้าป่า”เพื่อการศึกษาสมทบทุนการศึกษาภาษาบาลีปรางค์กู่วิทยา” โดยมี พระราชกิตติรังษี ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค10 เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
โดยมีปลัดอำเภอแทนนายอำเภอปรางค์กู่ ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและพุทธศาสนิกชนร่วม ณ โรงเรียนปรางค์กู่วิทยา วัดปรางค์กู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2