ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงาน การฝึกศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดศรีสะเกษ กรณีอุทกภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565

วันที่ 29 สิงหาคม 2565 เวลา 15.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงาน การฝึกศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดศรีสะเกษ กรณีอุทกภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 พร้อมกันนี้ อำเภอและส่วนที่เกี่ยวข้องได้ประชุมผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting
การประชุมเพื่อซักซ้อมสถานการณ์การฝึกซ้อมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด (กรณีอุทกภัย) โดยได้กำหนดฝึกซ้อมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดศรีสะเกษ (กรณีอุทกภัย)ในวันที่ 1 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดศรีสะเกษ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัด

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2