พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันที่ 29 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยกำหนดจัดพิธีทุกวันที่ 28 ของเดือน มี พระครูศรีมงคลปริยัติกิจ เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย พระครูศรีรัตนาภิรักษ์ รองเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ เจ้าคณะอำเภอขุขันธ์ เจ้าคณะอำเภอขุนหาญ เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์ เจ้าคณะอำเภอโนนคูณ และคณะสงฆ์เข้าร่วมพิธี
โดยมี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด วัฒนธรรมจังหวัด นายอำเภอขุขันธ์ หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดอำเภอขุขันธ์ ข้าราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ปกครองท้องที่ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียนและพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ เข้าร่วมพิธี ณ วัดกลางอัมรินทราวาส ตำบลห้วยเหนือ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2