พิธีเปิดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ 76 จังหวัด ประจำปี 2565

วันที่ 29 สิงหาคม 2565 เวลา 10.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ 76 จังหวัด ประจำปี 2565 (จังหวัดศรีสะเกษ) เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาฯ
กิจกรรมประกอบด้วย
– การจัดเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทานแก่ ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน 50 ราย
– มอบโล่เชิดชูเกียรติครอบครัวร่มเย็น 3 ครอบครัว
– มอบโล่เชิดชูเกียรติบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัว 2 ครอบครัว
– มอบโล่เชิดชูเกียรติอาสาสมัครดีเด่น 3 ราย
– มอบถุงยังชีพของสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย 50 คน
– มอบเงินสงเคราะห์จาก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ให้แก่ผู้สูงอายุ 5 ราย คนพิการ 5 ราย และเด็กในครอบครัวยากจน 10 ราย
– มอบผ้าอ้อมสนับสนุนโดย หจก.ไทยเจริญศรีสะเกษ บิ๊กซีศรีสะเกษ บริษัทสยามแม็คโคร จำกัด และ สสจ.ศรีสะเกษ ให้แก่ผู้สูงอายุ 10 ราย คนพิการ 10 ราย และเด็ก 10 ราย
– มอบนมผงสำหรับเด็ก สนับสนุนโดย หจก.ธงชัยปิโตเลียม และบิ๊กซีศรีสะเกษ ให้แก่ครอบครัว 6 ราย
– มอบถุงพันธุ์ปลาจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดศรีสะเกษ ให้แก่ผู้นำชุมชน 10 ชุด
– มอบพันธุ์ไม้จากสำนักงานเกษตรอำเภอยางชุมน้อย ให้แก่เกษตรกร 3 ราย
– มอบเสื่อและมุ้งกันยุง สนับสนุนโดยชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัด 50 ผืน/50 หลัง
– มอบน้ำดื่ม/นม สนับสนุนโดยโรงแรมแกลเลอรี่ ดีไซด์ บริษัทสยามแม็คโคร จำกัด บิ๊กซีศรีสะเกษ ธ.ก.ส.จังหวัดศรีสะเกษ นายสมิทธิ หล้าพรหม ให้แก่ประชาชนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
– นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ, นิทรรศการกลุ่มอาชีพ
จากนั้นได้มอบชุดลูกเสือ-เนตรนารี ให้ตัวแทนนักเรียน 2 ราย โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนขจัดความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำจังหวัดศรีสะเกษ
โดยมี นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นางมัลลิกา เกษกุล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด นางสุภาพร บุญพยัคฆ์ ผู้แทนประธานชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัด พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ประธานหอการค้าจังหวัด นายอำเภอยางชุมน้อย หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ปกครองท้องที่ นายกสมาคมส่งเสริมเครือข่ายการท่องเที่ยวจังหวัด นายกสโมสรไลออนส์ศรีสะเกษ ผู้จัดการโรงแรมแกลเลอรี่ ดีไซด์ ผู้แทนบิ๊กซีศรีสะเกษ ผู้ประกอบการ กลุ่มอาชีพ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ ณ หอประชุมเทศบาลตำบลยางชุมน้อย อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2