เปิดการประชุมสัมมนาโครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษา

วันที่ 29 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาโครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ ผ่านกลไก กศจ.ศรีสะเกษ และอนุกรรมการฯในแต่ละด้านปีงบประมาณ 2565
มีผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา นำโดยนางวัชรกาญจน์ คงพูล ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ด้านบริหารงานบุคคลด้านการพัฒนาการศึกษา ด้านบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 80 คน ณ ห้องวโรบล โรงแรมพรหมพิมาน อำเภอเมืองศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2