ร่วมเฝ้าทูลละอองรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดงาน “งานตรานกยูงพระราชทาน สืบสานตำนานไหมไทย” ครั้งที่ 17 ประจำปี 2565

วันที่ 27 สิงหาคม 2565 เวลา 14.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมนางมยุรี ชมภูพื้น นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ศรีสะเกษ ร่วมเฝ้าทูลละอองรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดงาน “งานตรานกยูงพระราชทาน สืบสานตำนานไหมไทย” ครั้งที่ 17 ประจำปี 2565 ณ ฮอลล์ 9 ศูนย์แสดงสินค้าและประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
โดยกรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดงานตรานกยูงพระราชทาน สืบสานตำนานไหมไทย ภายใต้แนวคิด “ผ้าไหมไทยล้ำค่า สืบสานภูมิปัญญา พระมารดาแห่งไหมไทย” ระหว่างวันที่ 24 – 28 สิงหาคม 2565 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ที่ทรงสืบสานและทรงให้ความสำคัญกับผ้าไหมไทย รวมถึงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เครื่องหมายรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย “ตรานกยูงพระราชทาน” ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผ้าไหมไทย และสร้างเอกลักษณ์ไทยที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
ในการนี้ นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม พร้อมคณะได้เยี่ยมชมและให้กำลังใจแก่กลุ่มเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ ที่ร่วมออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์หม่อนไหม ได้แก่ ร้านวนิดาไหมไทย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าไหมวัยรุ่น กลุ่มทอผ้าไหมไทย ของอำเภอปรางค์กู่ ร้านรักษ์ไหม อำเภอห้วยทับทัน และกลุ่มทอผ้าไหมบ้านปะอาว อำเภออุทุมพรพิสัย สรุปยอดขายสะสม 4 วัน (24 – 27 สิงหาคม 2565) จำนวน 283,500 บาท สำหรับกลุ่มที่ยอดจำหน่ายสูงสุด คือ กลุ่มทอผ้าไหมบ้านปะอาว อำเภออุทุมพรพิสัย มียอดจำหน่ายสูงสุด 94,000 บาท

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2