พิธีเปิดโครงการพัฒนาเมืองกีฬา (Sport City) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 27 สิงหาคม 2565 เวลา 18.40 – 21.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาเมืองกีฬา (Sport City) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 “กิจกรรมศรีสะเกษ ไนท์ รัน ส่งเสริมการท่องเที่ยว (วิ่งชมเมือง) 2022 จังหวัดศรีสะเกษ “
เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองกีฬา ตามที่ได้รับการประกาศให้เป็น 1 ใน 6 เมืองกีฬา (Sports City) โดยมียุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อเป็นเมืองกีฬา ทั้งด้านอุตสาหกรรมกีฬา (sports industry) และการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (sports tourism) โดยใช้กีฬาเป็นตัวขับเคลื่อนที่สำคัญในด้านเศรษฐกิจ การดำเนินชีวิต การออกกำลังกาย และการเล่นกีฬา ตลอดจนการแข่งขันกีฬาการพัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี สร้างเศรษฐกิจให้เข้มแข็งโดยใช้กีฬาเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญ ในการแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 รายการ คือ 1) MINI MARATHON (10.1 กม.) และ 2) FUNRUN (4 กม.)
ทั้งนี้ การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมกีฬาวิถีใหม่ (New Normal)
โดยมี นายสำรวย เกษกุล นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต นายนพ พงศ์ผลาดิสัย รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรศรีสะเกษ เขต 1 /นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด นายธงชัย ทวีสุขศิริ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด ประธานหอการค้าจังหวัด อุปนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด นายอำเภอเมืองศรีสะเกษ นายอำเภอเมืองจันทร์ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน สื่อมวลชน นักวิ่งชาวจังหวัดศรีสะเกษ และต่างจังหวัดเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ณ สนามกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2