เป็นประธานพิธีปิดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน (ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดศรีสะเกษ) รุ่นที่ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 11.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานพิธีปิดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน (ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดศรีสะเกษ) รุ่นที่ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดในจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งมีผู้ถูกคุมความประพฤติคดียาเสพติดให้โทษเข้ารับการอบรมระหว่างวันที่ 15 – 26 สิงหาคม 2565 รวมระยะเวลา 12 วัน ปรากฎว่า ผู้เข้ารับการอบรมได้รับการอบรมเป็นไปตามตามวัตถุประสงค์ของโครงการและสำเร็จการอบรมทั้งหมด โดยมีผู้แทนของผู้รับการอบรมกล่าวความรู้สึกขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดและสัญญาว่าจะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกเป็นอันขาดและเป็นคนดีของสังคมตลอดไป
โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด (ฝ่ายทหาร) นายอำเภออุทุมพรพิสัย ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัด หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ผู้แทนผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 53 ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด ผู้แทนแรงงานจังหวัด ผู้แทนผกก.สภ.อุทุมพรพิสัย ผู้แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วม ณ ศูนย์พัฒนาการเคลื่อนที่ 53 ตำบลสำโรง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2