ประชุมคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีการแก้ไขปัญหาที่สาธารณประโยชน์และที่ดินเอกชนปล่อยทิ้งร้างของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 -19.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีการแก้ไขปัญหาที่สาธารณประโยชน์และที่ดินเอกชนปล่อยทิ้งร้างของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 2/2565 พร้อมกันมี นายไชยภัทร ต้องต่อวงศ์ ผู้อำนวยการส่วนคุ้มครองที่ดินของรัฐ กรมที่ดิน ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย ที่ประชุมเพื่อพิจารณาติดตามความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไขปัญหา

  1. ที่ดินสาธารณประโยชน์แปลง “โนนหนองบัวสาธารณประโยชน์” หมู่ที่ 9 ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ
  2. ที่ดินสาธารณแระยชน์แปลง”ทุ่งพันทา” หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ
  3. ที่สาธารณประโยชน์แปลง”โคกป่าแดง” ตำบลสำโรงปราสาท อำเภอปรางค์กู่
  4. ที่สาธารณประโยชน์โนนอีหง่อม โนนหนองห้าง โนนม่วง ตำบลหัวช้าง อำเภออุทุมพรพิสัย
  5. ที่ทำเลเลี้ยงสัตว์ป่ายางชุมภูมิตำรวจสาธารณแระโยชน์ ตำบลห้วยสำราญ อำเภอขุขันธ์
  6. ที่ดินสาธารณประโยชน์แปลง”โนนป่ายาง” ตั้งอยู่ตำบลหญ้าปล้องและตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองศรีสะเกษ
    โดยมีผู้แทนปลัดจังหวัด ผู้แทนรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด (ฝ่ายทหาร) ผู้แทนเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด นายอำเภอเมืองศรีสะเกษ ปลัดอำเภอแทนนายอำเภอขุขันธ์ นายอำเภออุทุมพรพิสัย ปลัดอำเภอแทนนายอำเภอปรางค์กู่ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ผู้แทนปฏิรูปที่ดินจังหวัด ผู้แทนยุติธรรมจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้แทนภาคประชาชนในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2