ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด (กพยจ.) ครั้งที่ 3/2565

วันที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด (กพยจ.) ครั้งที่ 3/2565 การประชุมเพื่อติดตามและรายงานผลการดำเนินงานอำนวยความยุติธรรมของหน่วยงานประกอบด้วย สำนักงานยุติธรรมจังหวัด ตำรวจภูธรจังหวัด สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดและสาขากันทรลักษ์ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเรือนจำจังหวัดและสาขากันทรลักษ์ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดและสาขากันทรลักษ์ และพิจารณาโครงการพัฒนาและขับเคลื่อนศูนย์ยุติธรรมชุมชนอย่างมั่นคงและยั่งยืนกิจกรรม:สร้างการรับรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับการอำนวยความยุติธรรม ลดความเหลื่อนล้ำ สร้างความเท่าเทียมในสังคม ประจำปีงบประมาณ 2567
โดยมีผู้แทนผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัด ผู้แทนผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด ผู้แทนผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกันทรลักษ์ ผู้แทนอัยการจังหวัด ผู้แทนอัยการจังหวัดกันทรลักษ์ ผู้แทนปลัดจังหวัด ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด (ฝ่ายทหาร) ยุติธรรมจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัด สาขากันทรลักษ์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัด ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอกันทรลักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดี สำนักงานสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัด ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด อาสาสมัครประพฤติจังหวัดและผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2