พิธีมอบโฉนดที่ดินตามโครงการ “มอบโฉนดที่ดินทั่วไทย นำสุข คลายทุกข์ให้ประชาชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีมอบโฉนดที่ดินตามโครงการ “มอบโฉนดที่ดินทั่วไทย นำสุข คลายทุกข์ให้ประชาชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหา และบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรที่ยังไม่มีเอกสารสิทธิในที่ดิน เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ ทำการเกษตร สร้างความมั่นคง และสร้างรายได้ ซึ่งมอบให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่ตำบลคอนกาม ตำบลกุดเมืองฮาม อำเภอยางชุมน้อย จำนวน 300 แปลง (เนื้อที่ 1,200-2-88.3 ไร่)
โดยมี รักษาราชการแทนเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด นายปวีณ แซ่จึง ผู้แทนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรศรีสะเกษ เขต 8 นายอำเภอยางชุมน้อย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยางชุมน้อย ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรยางชุมน้อย ผู้อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้อำนวยการโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนชาวอำเภอยางชุมน้อย ร่วมในพิธี ณ หอประชุมโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2