ประชุมขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ ประเด็นวาระท่องเที่ยวและเมืองกีฬา (Sports City) ครั้งที่ 4/2565

วันที่ 23 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ ประเด็นวาระท่องเที่ยวและเมืองกีฬา (Sports City) ครั้งที่ 4/2565 แนวทางการขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ ประเด็นวาระท่องเที่ยวและเมืองกีฬา (Sports City) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2567 มีดังนี้
1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวและกีฬา
2. การพัฒนาบุคลากร สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
3. การส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว
4. การส่งเสริมขีดความสามารถเมืองกีฬา (Sports City)
การจัดประชุมได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันเฝ้าระวังการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด
โดยมี ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ พาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดศรีสะเกษ ประธานหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2