ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำและผลกระทบความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่

วันที่ 23 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำและผลกระทบความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่ เนื่องจากมีฝนตกติดต่อกันในช่วงวันที่ 19-21 สิงหาคม ประกอบกับได้รับรายงานจากอำเภอกันทรลักษ์สถานการณ์น้ำเกี่ยวกับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเกิดความเสียหายและการสัญจรของถนน จึงได้ลงพื้นที่
1) วัดสวนสงฆ์ ตำบลหนองหญ้าลาด ปริมาณน้ำได้ลดลง แต่ยังมีน้ำท่วมพื้นที่ทางการเกษตร เช่น ข้าวและสวนยางพารา บางส่วน
2) ฝายบ้านน้ำเย็น ปริมาณได้ลดลงสถานการณ์ปกติ
3) ชุมชนห้วยพอก ข้างบริเวณโรงพยาบาลกันทรลักษ์ได้รับผลกระทบจากน้ำกัดเซาะทำให้รั้วโรงพยาบาล ได้รับความเสียหายและน้ำกัดเซาะ ถนนได้รับความเสียหายบางส่วน
4) จุดฝายห้วยพอกได้รับผลกระทบจากน้ำทำให้ฝายชำรุดบางส่วน
ทั้งนี้ จึงได้สั่งการให้อำเภอเฝ้าระวังเหตุการณ์และหากมีสถานการณ์น้ำเกิดความเสียหายให้รายงานมาที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัยจังหวัดศรีสะเกษ โดยมีหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด รองผอ.รมน.จังหวัด (ฝ่ายทหาร) นายอำเภอกันทรลักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองกันทรลักษ์ ทหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมตรวจติดตามสถานการณ์น้ำดังกล่าว

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2