ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมนำเสนอรูปแบบและกลยุทธ์การจัดการท่องเที่ยวเชิงกีฬา

วันที่ 23 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมนำเสนอรูปแบบและกลยุทธ์การจัดการท่องเที่ยวเชิงกีฬา ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวเชิงกีฬาของจังหวัดศรีสะเกษ จากที่มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ได้ดำเนินการดำเนินการจัดทำข้อมูลการนำเสนอรูปแบบการจัดการท่องเที่ยว เส้นทางการท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดศรีสะเกษ และนำเสนโดยเทคโนโลยีสารสนเทศผ่านระบบ ก็จะสามารถให้บริการด้านการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดศรีสะเกษให้ได้มาตรฐานยิ่งขึ้น ทำให้นักท่องเที่ยวเกิดความเชื่อมั่นและเดินทางมาท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดศรีสะเกษ ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกต่างๆ ทำให้เพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยว สนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นของจังหวัดศรีสะเกษ และนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง
พิธีเปิดการแข่งขันฯ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด
โดยมี ดร.ชูวิทย์ นาเพีย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประธานหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนนายอำเภอ ผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง บุคลากรและนักศึกษา ร่วมพิธีเปิดฯ ณ อาคารศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2