ประชุมและลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน

วันที่ 22 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายนพ พงศ์ผลาดิสัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ประธานการประชุมและลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอ (ศจพ.อ.) จังหวัดศรีสะเกษ โดยประชุมนำเสนอผลการดำเนินการ ณ ห้องประชุมอำเภอราษีไศล และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกลุ่มเป้าหมายกิจกรรมคู่บุญ แก้จนด้วยโคกหนองนา รายนางหนูเวียง สายชมภู ณ หมู่ 12 ตำบลสร้างปี่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2