ร่วมประชุมเพื่อแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมาธิการที่ดิน

วันที่ 22 สิงหาคม 2565 เวลา 10.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมประชุมเพื่อแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมาธิการที่ดิน นำโดยนางผ่องศรี แซ่จึง รองประธานคณะกรรมาธิการคนที่สอง นายธิวัชร์ ดำแก้ว นักวิชาการประจำคณะกรรมาธิการ
พร้อมกันมีคณะจากกรมที่ดินประกอบด้วย นายสุริยน พัชรครุกานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ นายชัชวาล สมจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินของรัฐกรมที่ดิน นายสำเริง ม่วงสังข์ท ผู้ตรวจราชการเขต14 กรมที่ดิน นายพีรพล มั่นจิต ผู้อำนวยการกองที่ดินของรัฐ
ที่ประชุมเพื่อรับทราบปัญหาที่ดินในท้องที่อำเภอราษีไศลตลอดจนแสวงหาแนวทางร่วมกันในการแก้ไขปัญหาและตรวจสอบสภาพปัญหาการประกาศเขตปฏิรูปที่ดินและกระบวนการพิสูจน์สิทธิที่ดินว่าได้มีการอยู่อาศัยหรือทำกินมาก่อน ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
จากนั้นเวลา 14.00 น ได้ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพปัญหาในท้องที่อำเภอราษี โดยมีประชาชนผู้นำชุมชน ร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็น ณ วัดหนองแค ตำบลหนองแค อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
โดยมีผู้แทนเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด ผู้แทนปลัดจังหวัด นายอำเภอราษีไศล ปฏิรูปที่ดินจังหวัด ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ศรีสะเกษ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด สาขาราษีไศลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วม

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2