ประชุมติดตามการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 22 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมติดตามการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผ่านระบบ Thai Water plan การประชุมเพื่อติดตามแผนการดำเนินงานการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำประจำปีงบประมาณพ.ศ 2567 และในส่วนที่เกี่ยวข้อง
โดยมี รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัด ผู้แทนปลัดจังหวัด ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัด ผู้แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ผู้แทนผู้อำนวยการโครงการชลประทานศรีสะเกษ ผู้แทนผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหัวนา ผู้จัดการประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสะเกษและส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดศรีสะเกษชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2