ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 4 “เสกักเกมส์”

วันที่ 21 สิงหาคม 2565 เวลา 17.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 4 “เสกักเกมส์” ซึ่งดำเนินการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 21 – 27 สิงหาคม 2565 ณ จังหวัดพัทลุง โดยได้รับเกียรติจาก นายเขมพล อุ้ยตยะกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีเปิด มีนายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดพัทลุง กล่าวรายงาน
จังหวัดศรีสะเกษ โดยสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดศรีสะเกษ ส่งนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 7 ชนิดกีฬา โดยมีนักกีฬาชาย จำนวน 31 คน นักกีฬาหญิง จำนวน 23 คน เจ้าหน้าที่ทีม จำนวน 16 คน รวมทั้งสิ้นจำนวน 70 คน
พิธีเปิดการแข่งขันฯ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด
โดยมีนายชนินทร์ คุ้มใหญ่โต ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดศรีสะเกษ ผู้ฝึกสอน/นักกีฬา ร่วมพิธีการแข่งขันฯ ณ สนามกีฬากลางจังหวัดพัทลุง

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2