ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจ ผู้ฝึกสอนและนักกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ ประเภทกีฬาบาสเกตบอลหญิง ในการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 4 “เสกักเกมส์”

วันที่ 21 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจ ผู้ฝึกสอนและนักกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ ประเภทกีฬาบาสเกตบอลหญิง ในการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 4 “เสกักเกมส์”
จังหวัดศรีสะเกษ โดยสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดศรีสะเกษ ส่งนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 21 – 27 สิงหาคม 2565 ณ จังหวัดพัทลุง จำนวน 7 ชนิดกีฬา โดยมีนักกีฬาชาย จำนวน 31 คน นักกีฬาหญิง จำนวน 23 คน เจ้าหน้าที่ทีม จำนวน 16 คน รวมทั้งสิ้นจำนวน 70 คน
การแข่งขันฯ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด
โดยมี นายชนินทร์ คุ้มใหญ่โต ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดศรีสะเกษ กองเชียร์ ผู้ฝึกสอน/นักกีฬา ร่วมชมการแข่งขันและให้กำลังใจ ณ จังหวัดพัทลุง

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2