กำกับ ดูแล และให้การอำนวยการแก่ประชาชนที่ประสงค์ลงทะเบียนเป็นตัวแทนสลากกินแบ่งรัฐบาล(บัญชีสำรอง)

วันที่ 20 สิงหาคม 2565 เวลา 08.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กำกับ ดูแล และให้การอำนวยการแก่ประชาชนที่ประสงค์ลงทะเบียนเป็นตัวแทนสลากกินแบ่งรัฐบาล(บัญชีสำรอง) ของจังหวัดศรีสะเกษและสำนักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ โดยแบ่งเป็นโควต้าจังหวัดศรีสะเกษ 100 สำรอง 10 และโควต้าสำนักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ 100 สำรอง 10
การลงทะเบียนฯ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด
โดยมี รกท.หัวหน้าสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมอำนวยการโดยพร้อมเพรียงกัน ณ หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2