ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำ

วันที่ 20 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำ เนื่องจากมีฝนตกหนักในพื้นที่ศรีสะเกษติดต่อกันจากผลกระทบของร่องมรสุมพาดผ่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และในอำเภอภูสิงห์เป็นพื้นที่ต้นน้ำ มีปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำหลักทั้ง 4 แห่ง ดังนี้
1. อ่างเก็บน้ำห้วยสำราญ มีปริมาณน้ำในอ่าง 7.59 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 61.49% ของความจุอ่าง
2. อ่างเก็บน้ำห้วยศาลา ปริมาณน้ำในอ่าง 25.108 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 67.74% ของความจุอ่าง
3. อ่างเก็บน้ำห้วยตึ๊กชู ปริมาณน้ำในอ่าง 27.280 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 104.12% ของความจุอ่าง
4. อ่างเก็บน้ำโอวตาลัด ปริมาณน้ำในอ่าง 3.046 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 80.16% ของความจุอ่าง
ปัจจุบันยังมีฝนตกอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ระดับการกักเก็บน้ำทั้ง 4 อ่างมีปริมาณเพิ่มขึ้นแต่ยังสามารถกักเก็บน้ำเพิ่มได้ จึงได้แจ้งอำเภอร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนทราบ เตรียมการป้องกันและให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบเหตุอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นไว้ด้วย โดยมี นายนพ พงษ์ผลาดิสัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายอำเภอภูสิงห์ หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยศาลา วัฒนธรรมจังหวัด แรงงานจังหวัด และเจ้าหน้าที่ร่วมติดตามสถานการณ์ ณ พื้นที่อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2