เป็นประธานเปิดกิจกรรมวังหินรวมใจนุ่งผ้าไทยใส่บาตร ชมตลาดวัฒนธรรม ร่วมทำความดี ด้วยวิถีพอเพียง ประจำปี 2565

วันที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 07.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานเปิดกิจกรรมวังหินรวมใจนุ่งผ้าไทยใส่บาตร ชมตลาดวัฒนธรรม ร่วมทำความดี ด้วยวิถีพอเพียง ประจำปี 2565 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวังศิลาวิมุตยาราม (วัดป่าวังศิลา) ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ
กิจกรรมในวันนี้ได้ร่วมเปิดป้ายกิจกรรมแหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนา วัฒนธรรม ตลาดนัดชุมชน ของอำเภอวังหิน และทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง เครื่องอุปโภคบริโภค โดยได้รับความเมตตา จากพระณัฏฐ์ธนชัย กัลยาณธัมโม เจ้าอาวาสวัดป่าวังศิลา ศูนย์ปฏิบัติธรรมวังศิลาวิมุตตยาราม ประธานศูนย์เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ปรารภธรรมแก่ผู้ร่วมพิธี ตลอดจนเอื้อเฟื้อสถานที่ในการจัดกิจกรรม “วังหินรวมใจนุ่งผ้าไทยใส่บาตร ชมตลาดวัฒนธรรม ร่วมทำความดี ด้วยวิถีพอเพียง” บูรณาการกับภาคีเครือข่ายอำเภอวังหิน นำโดย นายพงศ์เพชร มากเกื้อ นายอำเภอวังหิน หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ท้องถิ่น ท้องที่ สถานศึกษา ชุมชน และประชาชนร่วมกันจัดกิจกรรมนี้ เพื่อส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง และการแสดงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งใช้วัสดุจากธรรมชาติแก่เยาวชน และคนในชุมชน ซึ่งภายในกิจกรรมได้มีการจัดจำหน่ายสินค้าต่าง ๆ สะไบ กระเป๋าย่าม ผ้าทอมือ และอาหารพื้นถิ่น ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจเกิดกระจายรายได้ของเศรษฐกิจฐานราก
นอกจากนี้ประธานได้มอบประกาศเกียรติบัตรประจำเดือนแก่ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกแต่งกายด้วยผ้าไทย และผ้าพื้นเมืองสวยงาม ดังนี้

  • ประเภทบุคคล : นางพิมลรัตน์ อังคะสี
  • ประเภทเยาชน : เด็กหญิงณัฐวิภา คุ้มครอง และเด็กชายปริญญา ศิริมานพ
  • ประเภททีม : โรงเรียนบ้านดวนใหญ่ (ลีราษฎร์วัฒนา)
    และการใช้วัสดุทำจากธรรมชาติที่สวยงาม : นางสุชาดา ภูมพันธ์
    ในการนี้ มีหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ อาทิ นายพงศ์เพชร มากเกื้อ นายอำเภอวังหิน วัฒนธรรมอำเภอ พัฒนาการอำเภอ สัสดีอำเภอ เกษตรอำเภอ ปศุสัตว์อำเภอ ปลัดอำเภอวังหินทุกคน นายกเทศมนตรีตำบลบุสูง ผู้อำนวยการโรงเรียนในเขตตำบลบุสูง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลธาตุ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านพุทธสนิกชนให้การต้อนรับและร่วมทำบุญตักบาตรในวันนี้ด้วยความอิ่มบุญ
ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2