กล่าวต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกสำนักงานสาธารณสุขอำเภอดีเด่น

วันที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายนพ พงศ์ผลาดิสัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ประธานกล่าวต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกสำนักงานสาธารณสุขอำเภอดีเด่น ระดับประเทศ ณสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกันทรารมย์ อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2