พิธีประทานทุนฯ

วันที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 10.30 น. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานกรรมการมูลนิธิคุณพุ่ม ทรงมีพระกรุณาธิคุณประทานทุนมูลนิธิคุณพุ่ม เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเด็กและเยาวชนผู้พิการจากครอบครัวยากจนและขาดโอกาสในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ
โอกาสนี้ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีประทานทุนฯ
จังหวัดศรีสะเกษ มีเด็กได้รับทุน 235 ทุน (ทุนละ 5,000 บาท) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 1,175,000 บาท
โดยมี นางเกตอรอินท์ พิทักษ์โคชญากุล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด นายวิทยา วิรารัตน์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียนและผู้ปกครอง เข้าร่วมงาน ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2