ประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่ (โต๊ะข่าว) ครั้งที่ 8/2565

วันที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่ (โต๊ะข่าว) ครั้งที่ 8/2565
ประชุมพิจารณาในเรื่องสำคัญ ดังนี้ผลการดำเนินงานการติดตามความเคลื่อนไหวและข้อมูลเบาะแสยาเสพติด การวิเคราะห์การข่าวการเคลื่อนไหวเครือข่ายยาเสพติดในพื้นที่รายงานผลการตรวจสอบข้อร้องเรียนผ่านศดธ.จ./ศอ.ปส.จ.ศก. การแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านชุมชนแพร่ระบาดรุนแรงผลการปราบปรามยาเสพติด ผลการสกัดกั้นลำเลียงยาเสพติด ผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2