ประชุมซักซ้อมการฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรณีอุทกภัย ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วันที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมซักซ้อมการฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรณีอุทกภัย ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีทั้ง 22 อำเภอ ร่วมการประชุม ที่ประชุมเพื่อซักซ้อมการฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรณีอุทกภัย โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันสมมุติสถานการณ์แนวทางการปฏิบัติเตรียมรับสถานการณ์ ก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และหลังเกิดภัย ซึ่งจะมีกำหนดฝึกศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดศรีสะเกษ กรณีอุทกภัย ในวันที่ 1 กันยายน 2565 ต่อไป ณ ห้องประชุมศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดศรีสะเกษ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2