พิธีเปิดงานเสวนาถ่ายทอดมรดกภูมิปัญญาสู่วัฒนธรรมยั่งยืน

วันที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายนพ พงศ์ผลาดิสัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ประธานพิธีเปิดงานเสวนาถ่ายทอดมรดกภูมิปัญญาสู่วัฒนธรรมยั่งยืน ประเภทช่างฝีมือดั้งเดิม หมอพราหมณ์ – หมอสูตร ณ ห้องราชมรรคา ชั้น 2 อาคารสถาบันภาษา ศิลปะวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2