เป็นประธานพิธีเปิดโครงการนุ่งผ้าไทยใส่บาตรชมของดีอำเภอภูสิงห์ ครั้งที่ 4

วันที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการนุ่งผ้าไทยใส่บาตรชมของดีอำเภอภูสิงห์ ครั้งที่ 4 และได้รับความเมตตาจากเจ้าอาวาสวัดโคกทะลอกพัฒนารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์
อำเภอภูสิงห์ ดำเนินการโครงการนุ่งผ้าไทยใส่บาตรชมของดีอำเภอภูสิงห์เพื่อเป็นกิจกรรมที่สร้างการมีส่วนร่วมของคนในอำเภอภูสิงห์สนับสนุนให้ประชาชนร่วมกันนุ่งผ้าไทยใส่บาตรอันแสดงถึงความงดงามทางวัฒนธรรมของชุมชนกระตุ้นการจำหน่ายผ้าไทยตามวาระศรีสะเกษและจะได้นำปัจจัยที่ได้จากการทำบุญตักบาตรไปช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมาย TQM และ TPMAP เพื่อสนับสนุนงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอภูสิงห์
โดยมีจ่าเอกสมควร สิงห์คำ นายอำเภอภูสิงห์ หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ วัดโคกทะลอกพัฒนาราม ตำบลห้วยติ๊กชู อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2