เป็นประธานโครงการส่งเสริมพัฒนางานตามแนวพระราชดำริ “การปลูกข้าววันแม่…เก็บเกี่ยววันพ่อ ประจำปี 2565”

วันที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานโครงการส่งเสริมพัฒนางานตามแนวพระราชดำริ “การปลูกข้าววันแม่…เก็บเกี่ยววันพ่อ ประจำปี 2565” เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการนี้ได้ร่วมกิจกรรมดำนาปลูกข้าวปลอดสารพิษในแปลงนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนอันเป็นภูมิปัญญาและประเพณีท้องถิ่นที่สืบทอดมาอย่างยาวนาน
โดยมี นายพูลศักดิ์ ตุละวิภาค ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ คณะครู และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2