ให้โอวาทแก่นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมจังหวัดศรีสะเกษ ในการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 4 “เสกักเกมส์”

วันที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานให้โอวาทแก่นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมจังหวัดศรีสะเกษ ในการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 4 “เสกักเกมส์” ณ จังหวัดพัทลุง
จังหวัดศรีสะเกษ โดยสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดศรีสะเกษ ส่งนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 21 – 27 สิงหาคม 2565 ณ จังหวัดพัทลุง จำนวน 7 ชนิดกีฬา โดยมีนักกีฬาชาย จำนวน 37 คน นักกีฬาหญิง จำนวน 27 คน เจ้าหน้าที่ทีม จำนวน 15 คน รวมทั้งสิ้นจำนวน 79 คน ในการนี้ได้มอบเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและการกีฬาแห่งประเทศไทย จำนวน 353,656 บาท ให้แก่นักกีฬาและเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการแข่งขันต่อไป
โดยมี รัฐวิทย์ อังคสกุลเกียรติ อุปนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดศรีสะเกษ นายชนินทร์ คุ้มใหญ่โต ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดศรีสะเกษ ประธานชมรมกีฬาอาวุโสจังหวัดศรีสะเกษ คณะนักกีฬา ผู้ฝึกสอน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุมสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2