พิธีเปิดงาน “ศิลปาชีพประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี” ปี 2565

วันที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 15.00 น. พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “ศิลปาชีพประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี” ปี 2565 ภายใต้แนวคิด “ผ้าทอไทย สายใยแห่งพระเมตตา สร้างอาชีพปวงประชาอย่างยั่งยืน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพันปีหลวง 90 พรรษา ตระการตาผ้าไทยกว่าสามแสนผืน พร้อมผลิตภัณฑ์งานหัตถศิลป์อันทรงคุณค่า และกองทัพสินค้า OTOP จากทั่วประเทศ ดำเนินการระหว่างวันที่ 12 – 20 สิงหาคม 2565 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยมีคณะทูตานุทูต คณะรัฐมนตรี คณะผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย และกรมการพัฒนาชุมชน ตลอดจนหน่วยงานภาคี ผู้ประกอบการ OTOP และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงานอย่างล้นหลาม ทั้งได้เน้นย้ำและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกระทรวงสาธารณสุขแก่กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่เข้าร่วมจำหน่ายสินค้า และเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
ในการนี้ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมด้วย นางสาวจารุวรรณ คล่องตา ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัด และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนร่วมพิธีเปิด และเยี่ยมชมบูธให้กำลังใจผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ระดับ 3 – 5 ดาว ของจังหวัดศรีสะเกษที่มาร่วมจำหน่ายสินค้า ได้แก่ ประเภทอาหาร จำนวน 7 บูธ, ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย จำนวน 17 บูธ, ประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก จำนวน 6 บูธ, ประเภทสมุนไพรไม่ใช่อาหาร จำนวน 2 บูธ และประเภทชวนชิม จำนวน 1 บูธ รวมทั้งสิ้น 33 กลุ่ม/ราย เข้าร่วมจัดแสดงจำหน่ายสินค้า และเปิดรับออเดอร์ในงาน “ศิลปาชีพประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี” ทำให้มียอดการจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์เพิ่มขึ้น
สำหรับกลุ่มที่มียอดจำหน่ายสูงสุดประจำวัน 3 กลุ่ม ดังนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2565)

 1. กลุ่มผ้าไหมวัยรุ่น Thai Young silk ยอดจำหน่าย 95,000 บาท
 2. OTOP ชวนชิม ทุเรียนภูเขาไฟ อ. กันทรลักษ์ ยอดจำหน่าย จำนวน 30,000 บาท
 3. กลุ่มโรงสีชุมชนบ้านโนนสำโรง อ.ห้วยทับทัน ยอดจำหน่าย จำนวน 18,000 บาท
  สรุปยอดจำหน่ายสะสม 4 วัน (วันที่ 12-15 สิงหาคม 2565) จำนวน 1,767,800 บาท
  นอกจากนี้ได้เยี่ยมชมกลุ่ม “ผลิตภัณฑ์ผ้ายกดอก ของกลุ่มทอผ้าบ้านอะลาง อำเภออุทุมพรพิสัย” ที่ได้ร่วมจัดนิทรรศการประกวด KBO Contest ระดับประเทศ ซึ่งเป็นตัวแทนจังหวัดศรีสะเกษที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) จังหวัดที่มีผลงานดีเด่นเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ โดยได้นำนวัตกรรม 3 ด้าน ได้แก่
  • นวัตกรรมใยผ้าทอเบญจศรี เส้นใยจากธรรมชาติ 5 ชนิด ได้แก่ เปลือกกิ่งหม่อน เปลือกทุเรียนภูเขาไฟ เส้นใยตาล เปลือกกิ่งลำดวน และกิ่งต้นข่อย มาผลิตเป็นเส้นใยทอผ้าเบญจศรี
  • นวัตกรรมสีผงผ้าทอเบญจศรี ได้แก่ ดินปลูกทุเรียนภูเขาไฟ ดินทุ่งกุลาร้องไห้ เปลือกไม้มะดัน ต้นลำดวน ใบลำดวน มูลหมอนไหม มาผลิตเป็นผงสีสำหรับย้อมสีผ้าเบญจศรี
  • นวัตกรรมคุณสมบัติสะท้อนน้ำด้วยสารสกัดโคโตซานจากธรรมชาติที่ได้จากเปลือกหอยจุ๊บแจงที่อยู่ในท้องถิ่น ซึ่งสามารถป้องกันการซึมเปื้อนของน้ำ/สารคัดหลั่งต่าง ๆ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้
ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2