เป็นประธานในการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ 12 สิงหาคม 2565 เวลา 10.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2565 เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในการปรับปรุงภูมิทัศน์ลานออดหลอด และบริเวณริมลำน้ำห้วยสำราญช่วงผ่านตัวเมืองซึ่งเป็นโครงการเป้าหมายในการพัฒนาแม่น้ำ คูคลองให้สะอาดสวยงามโดยการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
ในโอกาสนี้ได้ลงสำรวจลำห้วยสำราญ ตรวจสภาพลำน้ำเพื่อเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนด้วย
โดยมี นายสุนทร จันทร์ฉิ้น ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต นายนพ พงศ์ผลาดิสัย รองผู้ว่าราชการจังหวัด ข้าราชการพลเรือน อัยการจังหวัด ทหาร ตำรวจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สมาชิกเหล่ากาชาด สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พ่อค้า คหบดี จิตอาสาพระราชทาน จิตอาสา 904 นักเรียน นักศึกษา และพสกนิกรชาวจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียง ณ ลานออดหลอด อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2