พิธีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

วันที่ 12 สิงหาคม 2565 เวลา 07.30 – 10.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
กิจกรรมประกอบด้วย
– พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง พระภิกษุ สามเณร จำนวน 91 รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัด
– พิธีทางศาสนามหามงคล ถวายพระราชกุศลฯ โดยการนำของผู้นำทางศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ และศาสนาอิสลาม ได้ร่วมสวดถวายพระพรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และเพื่อส่งเสริมงานด้านศาสนาและการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่ประชาชน เสริมสร้างความเข้าใจอันดีและความสมานฉันท์ระหว่างศาสนิกชนทุกศาสนาให้ศาสนิกชนได้ปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ และร่วมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวปฏิบัติตามมาตรการภายใต้การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเคร่ง ครัด มีพระราชกิตติรังษี ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 10 พระวินัยเมธี เจ้าคณะจังหวัด(ธ) พระครูศรีมงคลปริยัติกิจ เจ้าคณะจังหวัด เป็นนำทางศาสนาพุทธ ศาสนาจารย์สมใจ คิดถูก ผู้นำทางศาสนาคริสต์ และนายบัญชา หินเงิน เป็นผู้นำทางศาสนาอิสลาม
โดยมี นายเชิดพันธุ์ อุปนิสากร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัด นายธรรมสรณ์ ปทุมมาศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกันทรลักษ์ นายสุนทร จันทร์ฉิ้น ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด นายสำรวย เกษกุล นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต นายนพ พงศ์ผลาดิสัย นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัด อัยการจังหวัด อัยการคุ้มครองสิทธิ์ฯ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด(ท) รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอเมืองศรีสะเกษ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด สมาชิกแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด ภาคเอกชน ผู้บริหารสถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียน นักศึกษา พ่อค้า คหบดี และประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมในพิธี ณ บริเวณลานหน้าสนามศาลากลางจังหวัด และห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2