ประชุมคณะทำงานจัดทำบัญชีสำรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำบัญชีสำรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลไปจำหน่ายของจังหวัดศรีสะเกษและสำนักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อมอบหมายภารกิจการจัดทำบัญชีสำรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลไปจำหน่ายของจังหวัดศรีสะเกษและสำนักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ โดยจังหวัดศรีสะเกษได้มีประกาศจังหวัดเรื่อง การจัดทำบัญชีสำรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลไปจำหน่ายของจังหวัดศรีสะเกษและสำนักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อดำเนินการจัดทำบัญชีสำรองตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ประเภทบุคคลทั่วไป จำนวน 200 ราย แบ่งเป็น บัญชีของจังหวัดศรีสะเกษ 100 ราย (สำรอง 10 ราย) และบัญชีสำนักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ 100 ราย (สำรอง 10 ราย)
การจัดประชุมฯ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด
โดยมี รกท.หัวหน้าสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนคลังจังหวัดศรีสะเกษ ผอ.สวท.ศรีสะเกษ ผู้แทนปลัดจังหวัดศรีสะเกษ ป้องกันจังหวัดศรีสะเกษ เสมียนตราจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมชั้น 5 ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2