พิธีเปิดและบรรยายพิเศษในหัวข้อ “นโยบายการขับเคลื่อนวาระจังหวัด ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา”

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษในหัวข้อ “นโยบายการขับเคลื่อนวาระจังหวัด ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา” สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด บูรณาการร่วมกับหน่วยงาน สถานศึกษาในพื้นที่ จัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถานศึกษาต้นแบบได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้สะท้อนผลการดำเนินงานปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการพัฒนาการขับเคลื่อนวาระจังหวัดโครงการ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครูนักเรียนแกนนำและบุคลากรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งสิ้น 50 คน โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กิจกรรมมีการนำเสนอผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE โดยชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานTO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา และแนวทางพัฒนาการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาของจังหวัดศรีสะเกษ โดยมี รองศึกษาธิการจังหวัด รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัด ผู้บริหารศึกษา ครูนักเรียนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วม ณ ห้องประชุม TVET วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2