ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 17/2565

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายนพ พงศ์ผลาดิสัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 17/2565 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานมาตรการ Covid Free Setting จังหวัดศรีสะเกษ สถานการณ์โรคติดต่อ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โรคฝีดาษวานร โรคไข้เลือดออก การปรับมาตราการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และพิจารณาเตรียมความพร้อมโรคโควิด 19 จากโรคติดต่ออันตราย สู่โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง โดยการเร่งรัดการฉีดวัคซีนเชิงรุกในทุกกลุ่มเป้าหมาย ณ ห้องประชุมนายแพทย์บัณฑิต จึงสมาน ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2