ประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้แทนคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัด และผู้ทรงคุณวุฒิในคณะที่ปรึกษาโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ บริเวณชุมชนหนองคู ตำบลหนองครก อำเภอเมืองศรีสะเกษ
โดยมี นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัด อัยการจังหวัด โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ อุตสาหกรรมจังหวัด ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัด เลขาธิการหอการค้าจังหวัด ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้แทนนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ คณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัด และผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2