พิธีมอบบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภาชาดไทย เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายนพ พงศ์ผลาดิสัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ประธานพิธีมอบบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภาชาดไทย เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 พร้อมด้วยส่วนราชการระดับจังหวัด และในพื้นที่อำเภอราษีไศล ร่วมมอบสิ่งของเครื่องใช้ในครัวเรือน ให้แก่ผู้ประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัย หลังที่ 247 ตามโครงการ “เฮือนดีๆ ศรีสะเกษไม่ทิ้งกัน” ราย นายสอน เพชรคง ณ บ้านเลขที่ 22 หมู่ที่ 2 ตำบลด่าน อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2