ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการดำเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการ

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการดำเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการ โดยมีนายอำเภอเมืองศรีสะเกษ ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ผู้ทรงคุณวุฒิ และนิติกรเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวร่วม ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ห้องรับรองสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2