ประชุมเตรียมการจัดโครงการพัฒนาเมืองกีฬา (Sports City) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดโครงการพัฒนาเมืองกีฬา (Sports City) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กิจกรรม ศรีสะเกษ ไนท์ รัน ส่งเสริมการท่องเที่ยว (วิ่งชมเมือง) 2022 จังหวัดศรีสะเกษ โดยกำหนดจัดกิจกรรมดังกล่าวในวันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2565 ณ เขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ การจัดประชุมฯ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด
โดยมี ผอ.สนง.กกท.จังหวัดศรีสะเกษ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ อุปนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดศรีสะเกษ ประธานหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานการกีฬาแห่ง ประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2